X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

 • Ontvang 5 originele gedichten
 • Volledig gepersonaliseerd
 • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Wetenschap" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Oorzaak en remedies voor werkloosheid:

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +5 )
  Slecht artikel ( -2 )
RSS van Bellafab Bellafab Auteur op infoyo sinds
15 September 2009


Bekijk het profiel van Bellafab
Datum: 25-09-2009
Auteur: Bellafab
De oorzaak van werkloosheid kan zowel binnen als buiten de arbeidsmarkt gevonden worden. Als deze echter sterk buiten de arbeidsmarkt ligt, dan moet de overheid de aggregaire vraag in de economie stimuleren.

Visies

Over de tijd zijn er 5 visies ontstaan waar de oorzaak ligt, wij bespreken er 3 van:

1. de klassieke theorie: lonen en prijzen waren flexibel en vrij aanpasbaar. De arbeidsmarkt bleek altijd naar volledige tewerkstelling equilibrium te streven. Iedereen die wou werken, kon dat. De aggregaat vraag en aggregaat aanbod waren gelijk op de graad van reŽel loon equilibrium (W/P).
 • wet van Sayes: "aanbod creŽert zelf vraag"
 • de markt kan voor elk mogelijk aanbod een nieuw equilibrium bepalen, dit eventueel met tijdelijke werkloosheid, wanneer de graad van reŽle loon zich aanpast. Hier geldt dus uitsluitend vrijwillige werkloosheid (mensen die kiezen niet te werken, voor eender welke reden).

2. theorie van Keynes: Het oude systeem klopt niet meer. Het inkomen wordt niet volledig meer geconsumeerd. Hier gelden meestal 3 vormen van werkloosheid: frictionele, structurele en werkloosheid door gebrek aan vraag = de geaggregeerde vraag is niet voldoende om voldoende tewerkstelling te creŽren voor iedereen die wil werken, aan de huidige reŽle loon = cyclische werkloosheid = conjuncturele werkloosheid.
 • In keynisiaans model hangt reŽel nationaal inkomen/uitgave (en tewerkstelling) sterk af van de geaggregeerde uitgave of vraag in de economie. Zo kan de economie draaien op minder dan volledige tewerkstelling, door een gebrek aan geaggregeerde uitgaven. In contrast met het klassiek model is dit de normale staat van de economie.
 • Geaggregeerde vraag: de totale geplande uitgaven van alle kopers van eindgoederen en diensten. -> AD = consumptie (C) + investeringen (I) + overheidsuitgaven (G) + export (X) - import (I)
-  C -> hangt sterk af van nationaal inkomen. Hoe groter, des te meer de consument gaat uitgeven. Je kan een consumptiefunctie tekenen, deze zet het geaggregeerd inkomen uit tegen de geaggregeerde consumptie. Bij klassiek model is dit C = Y (Y = nationaal inkomen). In dit model is dit C = S + TY . S is hier een autonome of exogene component: deze hangt niet af van nationaal inkomen (belegging op beurs). T is de factor die bepaalt hoe de uitgaven veranderen bij een verandering van inkomen, beter genaamd als marginale geneigdheid om te consumeren.
 1. autonome uitgave: uitgave die niet afhangt van het nationaal inkomen.
 2. marginale geneigdheid om te consumeren: de verandering in consumptie uitgave, als resultaat van een bijkomende eenheid van inkomen
 -  I -> Uitgaven aan investeringen zullen stijgen, wanneer de graad van verandering van huidige verkoop, stijgt. Een opwaartse trend van handelsverwachtingen, door de toekomstige winst vooruitzichten van de investering. Een daling in de kosten van geleende fondsen om de investering te financieren, etc. Bij Keynes wordt investering als een autonome component beschouwd.
-  G -> Onafhankelijk van nationaal inkomen.
-  netto export (X - I) -> inkomen heeft een effect op import en export. Als inkomen stijgt, gaan er meer import ontstaan = marginale geneigdheid te importeren: de verandering van import uitgaven, ten gevolge van een extra eenheid inkomen. Export is niet nationaal afhankelijk, maar hangt af van de rest van de wereld. Wanneer het inkomen op wereldschaal verhoogt, stijgt de vraag naar export in een land.
 • Equilibrium niveau van nationaal inkomen: Wanneer AD = Y, dan verkopen ondernemingen alles wat ze produceren. Dan is er geen neiging om inkomen te veranderen.
 • De economie is in evenwicht, maar heeft geen volledige tewerkstelling. Stel dat investeringsuitgaven dalen, dan gaat de geaggregeerde vraag dalen en stelt zich een nieuw equilibrium. De graad van tewerkstelling is hier gedaald. De geaggregeerde vraag is dus te weinig om aan iedereen een job te bieden die er een wil (zelfde effect op inkomen en tewerkstelling).Hoe kunnen we dit voorkomen?
- Besturing geaggregeerde vraag = het gebruik van fiscale en monetaire middelen om de geaggregeerde vraag te beÔnvloeden.
- Fiscale politiek = gaat gepaard met het veranderen van overheidsuitgaven en belastingen. 
- monetaire politiek = gaat gepaard met het veranderen van geld toevoer en intrestvoeten.
 • Monetaire invloeden worden geacht een indirect effect te hebben (verandering intrestvoet -> meer investeringen), waar invloeden van de overheid een directe invloed hebben bv op tewerkstelling en inkomen. Zo zal in recessie monetaire invloed weinig impact hebben.
 • Vraag naar arbeid = tewerkgestelden + open vacatures; aanbod van arbeid = tewerkgestelden + werklozen. Wanneer deze gelijk zijn (wanneer markt vrij is), dan zien we dat de vacatures kunnen ingevuld worden met het aanbod aan werklozen.
 • Conjuncturele werkloosheid komt tot stand wanneer er een overvloed aan aanbod is van arbeid, dit is dus wanneer de graad van reŽle loon boven die van de marktvrije ligt. Hier ligt de oorzaak dus buiten de arbeidsmarkt.
 • Kunnen lonen dan niet gewoon aangepast worden (zoals in klassieke theorie), nee zegt Keynes, omdat arbeiders niet minder willen gaan verdienen. Het zou trouwens nefast zijn om deze te verlagen. De effectieve geaggregeerde vraag zou dan nog meer dalen, wat nog meer werkloosheid tot gevolg zou hebben.
3. monetaristische theorie

 • Natuurlijke werkloosheidsgraad: de graad van werkloosheid die bestaat wanneer de markt in evenwicht (equilibrium) is, deze bestaat uit frictionele en structurele werkloosheid.
 • werkloosheid hangt af van de structuur van de economie en de instituties er binnen.
 • Werkloosheid te wijten aan imperfecties markt: kost om informatie te zoeken over vacatures en de kost voor mobiliteit.
 • Monetaristen zijn van mening dat de overheid micro-economische politiek moet nastreven, om de structuur van het functioneren van de arbeidsmarkt te verbeteren. Op de arbeidsmarkt zal elke regeling die leidt naar ofwel een stijging in het aanbod van arbeid of de vraag naar arbeid, het equilibrium van tewerkstelling doen stijgen en aldus de natuurlijke werkloosheidsgraad verkleinen. Een aantal zaken om dit te promoten:
  -  creŽren van een drijfveer om te werken (bv door belastingen en sociale zekerheden te herzien) -> controversieel
  -  de flexibiliteit van lonen verhogen
  -  mobiliteit vergroten (niet alleen geografisch, ook tussen functies)
  -  werkloosheidsvergoeding verminderen (zo laag mogelijk).
  -  eficiŽntie van markten voor goederen en diensten verhogen, door bijvoorbeeld privatisering.
  -  wegwerken van "ruis" op de arbeidsmarkt -> handelsovereenkomsten (trade union) afschaffen

Reacties op dit artikel
Arcanish1, 2009-09-25
( -4 )

Pfff... gaat het niet?
Het ene bedrijf besteld minder bij het andere bedrijf, werk loopt terug, en er zijn mensen over, die worden ontslagen.
Het is allemaal niet zo moeilijk hoor...
Rik, 2009-12-21
( +2 )

Jolé, 2010-01-25
( 0 )

Nathlanzilli, 2010-03-31
( -2 )

Oorzaak en remedies voor werkeloosheid? waar staat de remedie dan ?
Op dit moment in de wereld zit ons monetaire systeem aan het plafond en is de economie steeds meer aan het verslechteren ....doordat er zoveel geld bijgedrukt wordt om alles maar in staand te houden en de rentes niet eens meer kunnen worden op gehoest,komen er logisch meer werkelozen ...het geld raakt zijn waarde kwijt en de inflatie wordt hoger en wij maar meer belast worden ....dit kan zo langer niet !!

Er zullen nog meer werkelozen komen en nog meer bezuiningen ,omdat men er niet meer uit komt....de invoering van de euro ? dat heeft ons zoveel geld gekost allemaal !!

We kunnen beter kijken wat gaan we doen om ons in te dekken tegen wat er nog meer gaat komen aan financiele drama's !! Hoe beschermen we ons zelf tegen de inflatie ?

Het stuk wat je hierboven schrijft is voor weing mensen niet echt te begrijpen ...ik snap wel wat je bedoelt ...alleen draait het in de hele wereld momenteel om maar een ding ! Ons geld systeem en in de hele wereld is door en door verrot geworden en is niet meer te fixen ! Dus moeten we zelf iets doen en niet gaan zitten afwachten wat de overheid niet op kan lossen en de politici ook niet....

Groet ...
Xxxxx, 2010-09-07
( 0 )

Snap der niks van.
Jan, 2010-09-17
( +1 )

Wat een gelul
Joop, 2012-05-08
( 0 )

DAFUQ?
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl