X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Wetenschap" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Het monetaire beleid van China

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+5
  Goed artikel ( +5 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Ackbar Ackbar Auteur op infoyo sinds
19 September 2008


Bekijk het profiel van Ackbar
Datum: 19-09-2008
Auteur: Ackbar
De Chinese overheid wordt middels internationale druk, van onder meer de VS en de EU, geadviseerd over te gaan tot een meer flexibel wisselkoers beleid. Voornamelijk de EU en de VS beschuldigen China ervan de Chinese munt onder-geŽvalueerd te hebben en zodoende de export extra te stimuleren. In het volgende stuk wordt kort uitgelegd wat de beste opties voor China zouden zijn betreffende het verlaten van de vaste wisselkoers of het juist behouden van deze wisselkoers.

De algemene mening is dat een flexibele wisselkoers China voortvarender zou maken aangezien er dan meer sprake zou zijn van monetaire onafhankelijkheid wat leidt tot meer macro-economische stabiliteit. Dit punt wordt ook door Laurenceson beaamt (2005): ď greater exchange rate flexibility would be in Chinaís own best interests as it would support macroeconomic stability by providing greater monetary independence.Ē Met een fixed exchange rate moeten economische schokken voornamelijk opgevangen worden met fiscaal beleid, dat vaak niet in staat is dit op de juiste manier te doen en/of te herkennen, terwijl monetair beleid beter in staat is deze schokken op te vangen. Een vast wisselkoers beleid zoals China dat had zorgde ervoor dat men, in de periode dat China geen grensoverschrijdende kapitaal bewegingen toestond, een onafhankelijk monetair beleid kon voeren. Nu laten ze kapitaal vrijer bewegen over de grenzen heen. In combinatie met een vast wisselkoers beleid heeft dit tot gevolg dat er geen monetair beleid gevoerd kan worden. Wanneer men overstapt naar een meer flexibele wisselkoers is het wel weer mogelijk om monetair beleid te voeren in combinatie met vrije grensoverschrijdende kapitaalbewegingen.Dit monetair beleid kan vervolgens worden aangewend om macro-economische stabiliteit te creŽren wanneer China opgenomen wordt in de globale financiŽle markt. Dus in die zin is een meer flexibele wisselkoers voordelig voor China. Echter zoals Obstfeld en Taylor (2002) aangeven heeft de globalisatie van de wereld geleidt tot minder asymmetrische economische schokken en is een onafhankelijk monetair beleid minder belangrijk dan vroeger. Ook de inflatie is afhankelijk van het wisselkoers beleid. Onder een vast wisselkoersbeleid, in dit geval de Chinese munt gekoppeld aan de dollar, zal de inflatie laag zijn door een strikt monetair beleid dat gekoppeld is aan de vaste wisselkoers. Met een meer flexibel wisselkoersbeleid zal de inflatie zodoende wel wat hoger zijn.
Met een flexibele wisselkoers zal door de hoge current account surplus, en de hoge mate van exporten, de Chinese valuta stijgen (er is namelijk veel vraag naar Chinese producten en zodoende naar de Chinese munt). Door deze appreciatie worden Chinese producten in het buitenland duurder waardoor er minder vraag zal zijn naar exporten uit China. De current account surplus zal dus bij een flexibele wisselkoers minder groot worden of zelfs langzaam verdwijnen tot deze in balans is. De importen onder appreciatie van de munt nemen toe, en Chinese exporten nemen af. Wanneer de Chinese munt daadwerkelijk onder-geŽvalueerd is zorgt dit effect ervoor dat de Chinese economie niet zal oververhitten en zogenaamd de stoom van de Chinese ketel halen. Hoe de economie reageert op een flexibelere wisselkoers hangt mede af van de gezondheid van de bank sector. Door een flexibele wisselkoers en vrije kapitaalbewegingen zullen banken meer gaan lenen aan de private sector. Dit gebeurt vaak onder hevige economische groei, zoals in China het geval is. Het resultaat is een stijging van de asset prijzen, en dan voornamelijk die van real estate, waardoor de waarde van loan collateral stijgt en vervolgens dit nog meer bank activiteiten teweeg brengt in de vorm van leningen (Caramazza & Aziz ,1998:8). Als in de bank sector niet genoeg regulatie en supervisie is, zullen commerciŽle banken veelal met risicovolle domestic assets komen te zitten die erg kwetsbaar zijn. En wanneer, door slechte regulering van de bank sector, dit gebeurt, zullen banken erg gevoelig zijn voor bijvoorbeeld een valuta depreciatie of andere macro-economische schokken.
Tevens zullen banken in China onder een flexibele wisselkoers meer rekening moeten gaan houden met het zogenaamde exchange rate risk. Door schommelende wisselkoersen is er een risico toegevoegd aan de zaken waar een bank rekening mee moet houden. Tevens is het belangrijk dat banken in het geval van een flexibel wisselkoers beleid rekening houden met het feit dat hun schulden vaak in buitenlandse valuta zijn (kapitaal op de internationale financiŽle markt geleend) en hun assets juist in binnenlandse valuta waardoor er een extra groot exchange rate risico ontstaat. Door regulering en supervisie van de banksector zou dit te voorkomen moeten zijn. Concluderend adviseer ik de Chinese overheid dat het overstappen naar een flexibel wisselkoers beleid voordelig kan zijn wanneer er inderdaad sprake zou zijn van een onder geŽvalueerde Chinese munt, de mogelijkheid van asymmetrische economische schokken, lage inflatie en een gezonde banksector met voldoende supervisie en regulering. Zijn deze voorwaarden afwezig dan moet er ofwel gestreefd worden naar deze voorwaarden te creŽren (zoals bij de bank sector of een lage inflatie) of men moet heroverwegen of het echt nodig is het vaste wisselkoersbeleid te verlaten. Literatuur:

J. Laurenceson & F. Qin (2005): ĒChinaís exchange rate debateĒ, East Asia Economic Research Group.

F. Caramazza & J. Aziz (1998):Ē Fixed or flexible; getting the exchange rate right in the 1990ísĒ, International monetary Fund.
Website: http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues13/index.htm

M. Obstfeld & A.M. Taylor (2002): ĒGlobalization and capital marketsĒ, National bureau of economic research.

Reacties op dit artikel
Joram, 2008-09-19
( -1 )

Goed verhaal!
Hennie, 2008-09-30
( -1 )

Geweldig
Maxime, 2009-07-13
( +1 )

Goed!!!!!
Piet, 2010-04-15
( -1 )

SLECHT!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl