X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Wetenschap" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Dierenwelzijn: de vijf vrijheden

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+2
  Goed artikel ( +2 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Danneels Danneels Auteur op infoyo sinds
24 Januari 2010


Bekijk het profiel van Danneels
Datum: 27-01-2010
Auteur: Danneels
Reeds in 1964 stelde Ruth Harrison dat mensen de dieren in de veehouderij als machines gebruikten. Later werd getracht de behoeften van het dier te beschrijven, als eerste kwam het Brambell-rapport wat handelde over de wet- en regelgeving met betrekking tot welzijn van landbouwhuisdieren. In dit rapport kwamen de vijf vrijheden ter sprake:  Vrijheid van honger en dorst Vrijheid van oncomfortabele omstandigheden Vrijheid van pijn, verwondingen en ziektes Vrijheid van angst en stress Vrijheid om natuurlijk gedrag te uiten

Vrijheid van honger en dorst

Gedurende het grootste deel van het leven van de kippen in de verscheidene systemen is water en voedsel ongelimiteerd aanwezig, aangezien een beperking een negatieve invloed kan hebben op de eiproductie. Er zijn slechts een drietal situaties waarin honger en dorst voorkomt bij legkippen.

Ten eerste is het soms mogelijk dat bij een overbezetting een kip de voeder- of drinkplaats niet kan bereiken. M, dit is meestal is dit echter van zeer korte duur.
Ten tweede kan het voorkomen dat de sterk geautomatiseerde voer- en drinksystemen het laten afweten. Dit is een belangrijk probleem bij gesloten stallen, dus ook bij de batterijkooien, waar de dagperiode voor de legkippen via een vastgelegd lichtschema start kort na middennacht. Dit zorgt ervoor dat sommige pannes slechts na enkele uren worden opgemerkt. In de traditionele batterijen komen er niet meer defecten voor dan in alternatieve systemen, maar de gevolgen van eventuele pannes zijn groter. Immers door de kleine, gesloten omgeving van de kooien komt meer frustratie voor bij honger en dorst, dan bij een meer complexe omgeving (Appleby, 1991).

Als laatste oorzaak voor honger en dorst kan de beperking van water en voedsel voor het induceren van de rui vermeld worden. In BelgiŽ is het kunstmatig in de rui brengen van legkippen echter verboden.

Vrijheid van onconfort

Extreme koude en warmte komen in stallen met batterijen slechts weinig voor in de gematigde klimaatzones. De warmte geproduceerd in dichtbezette kooien is aanzienlijk, zodat extra verwarming niet nodig is en de ventilatiecapaciteit aangepast kan worden om de temperatuur op een voldoende laag peil te houden. Pluimveeproducenten vermijden te koele stallen, omdat de kippen dan meer voedsel gaan opnemen. Het thermische comfort is dus groter en stabieler in batterijstallen dan in alternatieve systemen.

Bij een zeer lage omgevingstemperatuur, kan gereduceerde ventilatie soms resulteren in een verhoging van de concentratie van ammoniak en stof in de lucht. Dit is onwenselijk voor de producent en waarschijnlijk ook voor de kippen. De mogelijkheid tot ventilatieregeling zorgt ervoor dat dit probleem minder voorkomt bij batterijstallen dan in gesloten stallen met alternatieve systemen (Appleby, 1991).

Vrijheid van pijn, verwondingen en ziekte

Voet- en klauwverwondingen komen meer voor in traditionele kooien, dan in alternatieve systemen (Appleby, 1991). Deze nemen nog toe wanneer meer kippen in een kooi geplaatst worden, of anders gezegd wanneer er minder ruimte is per kip. De mogelijkheid is dan ook groter dat kippen op elkaar gaan springen, wat verwondingen aan hoofd, nek of rug kan teweeg brengen.

Er treden duidelijk minder breuken op van de beenderen in kooien dan in systemen, waar de kippen kunnen vrij bewegen. Toch is de botsterkte van de kippen die gehouden worden in batterijkooien zwakker dan die van de kippen die gehouden worden in alternatieve systemen (Leyendecker en al., 2005). Bij het vangen van oude kippen treden daarom meer breuken op bij kippen uit kooien dan uit niet-kooisystemen.

De traditionele kooien bieden dan weer het voordeel dat ze de problematiek van het verenpikken en vooral van kannibalisme beter onder controle houden. In alternatieve systemen kan dit soms een probleemfactor worden. Als belangrijkste maatregel om deze symptomen te bestrijden, kan het snavelkappen vermeld worden (Appleby, 1991).

Vrijheid van angst en stress

Angst en stress zijn vaak een gevolg van zaken die vermeld worden bij de derde en vijfde vrijheid. Als aan een van deze vrijheden niet voldaan word, kan angst of stress optreden bij de kippen (Appleby, 1991).

Vrijheid om natuurlijk gedrag te uiten

De meeste vragen rijzen dan ook bij de vijfde vrijheid, deze voor de uiting van het natuurlijke gedrag. Vooral door de moeilijke omschrijving van het begrip ďnatuurlijk gedragĒ van dieren, zeker in verschillende leefomgevingen (Barnett, 2002). Het is duidelijk dat kooien hier de meeste restrictiesbeperkingen opleggen, omdat de ruimte waarin de kip haar natuurlijke gedrag kan uiten zeer beperkt is.

Op dit gebied is het vrij duidelijk dat de nieuwe systemen veel beter scoren dan de traditionele kooien. Door het aanbrengen van nieuwe elementen, zoals zitstokken, een nest en een stofbad, kunnen de kippen veel meer hun natuurlijke gedrag uitoefenen.

Reacties op dit artikel
Ilse, 2011-08-11
( 0 )

Ik zou graag het artikel van Appleby, 1991 lezen, wat is de titel?
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl