X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Wetenschap" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Wat zijn hoogspanningscabines

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+3
  Goed artikel ( +3 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van Bellafab Bellafab Auteur op infoyo sinds
15 September 2009


Bekijk het profiel van Bellafab
Datum: 07-10-2009
Auteur: Bellafab
Veel grote gebouwen (scholen, buildings, bureaus) en bedrijven zijn rechtstreeks gevoed op hoogspanning waarvan de nominale waarde 6.6, 10, 11 of 15kV bedraagt. De afnemers hebben dus één of meerdere hoogspanningscabines, voorzien van één of meerdere transformatoren die de hoogspanning herleiden tot laagspanning (meestal 400V bij nullast)

Hoogspanningslokaal

De ruimte is opgebouwd uit duurzame en onbrandbare materialen.

De dakbekleding moet waterdicht zijn en moet voorzien zijn voor een belasting van 200 kg/m². De vloer moet bestand zijn tegen de vaste en rollende belasting veroorzaakt door de aanwezigheid en de plaatsing van het materieel.

De vloer en in het algemeen het geheel van de buitenwanden moeten een doelmatige bescherming bieden tegen de indringing van vocht. De vloer moet op een waterdichte afdichting worden aangebracht indien infiltratie te vrezen is. Hij moet in dit geval voorzien zijn van een doelmatige waterafvoerrichting.

Indien de hoogte van de ruimte merkelijk groter is dan de hoogte van de cellen, verdient het de aanbeveling de cellen aan de bovenkant van een dichte, onbrandbare en weerstandbiedende afdekking te voorzien.

In de gebruikte ruimte mogen normaliter geen leidingen aanwezig zijn van water, gas of stoom (stadswater, stadsgas, verwarming met stoom of water, riolen). Indien bestaande leidingen niet kunnen worden verlengd, moeten zij ingesloten zijn in een koker die een eventueel lek buiten de ruimte afvoert en die belet dat lekkende vloeistof onder spanning staande delen zou bereiken of personen zou storen.

De afmetingen van de ruimte moeten aangepast zijn aan de afmetingen van de cellen waaruit het station bestaat. Zo moet een logische schikking voor deze cellen mogelijk zijn. De reglementaire voorschriften betreffende de afmetingen van de gangen moeten nageleefd worden.

De afmetingen en de plaats van de deur moeten gekozen worden met het oog op gemakkelijk binnenbrengen van toestellen (voornamelijk de transformator). De toegangsdeur moet voorzien zijn van een slot geleverd of goedgekeurd door het elektriciteitsbedrijf. In het maten van het mogelijke verdient het de aanbeveling de toegangsdeur naar buiten te laten opendraaien.

Eventuele vensters moeten bestaan uit glastegels of gewapend glas. Andere voorzieningen moeten eventueel worden getroffen met het opzet te beletten dat vreemde voorwerpen binnendringen in geval van breuk. Voor opengaande vensters moet traliewerk voorzien zijn.

In elk geval moeten de deuren, de vensters, de valdeuren en andere afsluitingen van openingen bestaan uit stevige, volle en zo mogelijk onbrandbare materialen.

Normaal zal het transformatorstation langs de openbare weg liggen omdat het te allen tijde toegankelijk moet zijn voor personeel van de elektriciteitsmaatschappij.

Merk wel op dat elke leverancier van elektriciteit bijkomende eisen kan stellen, sommige maatschappijen leggen zelfs typeplans op.

Reacties op dit artikel
Dj apple, 2011-05-23
( 0 )

Guess i got my swagga back
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl