X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Wetenschap" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


De werking van color management uitgelegd

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+1
  Goed artikel ( +1 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van rolid4you rolid4you Auteur op infoyo sinds
21 Augustus 2008


Bekijk het profiel van rolid4you
Datum: 09-09-2008
Auteur: Rolid4you
Iedereen die printjes maakt van digitale fotos kent het verschijnsel waarschijnlijk wel: de kleuren die uit de fotoprinter rollen, wijken bijna altijd af van de foto die op het beeldscherm te zien is. De grafische industrie heeft een methode ontwikkeld om dit vervelende verschijnsel te reduceren tot acceptabele proporties, maar daaraan heeft De Gewone Man helemaal niets. Met kennis over kleurbeheer kan iedereen echter een beter resultaat bereiken.

Rood, groen, blauw

Rood, groen, blauw Om het verschil in kleuren tussen een beeldscherm en een printer te kunnen verklaren, is eerst wat theorie over kleuren nodig. De twee bekendste manieren om kleuren te omschrijven zijn de additieve en de subtractieve kleuropbouw. Alle kleuren die tezamen met een van deze methoden kunnen worden omschreven, wordt een kleurruimte genoemd. Voor de eerstgenoemde methode worden de primaire kleuren rood (R), groen (G) en blauw (B) gebruikt. De kleuren worden hierbij samengesteld door de primaire kleuren bij elkaar op te tellen (denk aan het Engelse werkwoord ' to Ad' oftewel optellen). Beeldschermen van pc's en televisies maken gebruik van deze methode om kleuren samen te stellen. Hoe meer van de primaire kleuren in een bepaalde kleur zitten, des te lichter deze is. Kleuren worden omschreven door de percentages rood, groen en blauw die erin zitten. Wit bestaat in de RGB-kleurruimte uit 100% rood, 100% groen en 100% blauw. En de mooie blauwe hemelkleur die we aan het strand aantreffen op een wolkenloze dag, laat zich omschrijven door 25% rood, 50% blauw en 75% groen.

Cyaan, magenta, geel en zwart

Cyaan, magenta, geel en zwart De tweede manier om kleuren te omschrijven gebruikt de secondaire kleuren cyaan (C), magenta (M) en geel (Y), aangevuld met zwart (K). Deze methode werkt net andersom: hoe meer van de secundaire kleuren er in een bepaalde kleur zitten, des te donkerder deze is. Zo levert 100% cyaan, 100% magenta en 100% geel de kleur zwart op. Drukpersen, maar ook de printers die iedereen thuis heeft staan, maken van deze kleuren gebruik om een kleurenafdruk te maken. Strikt genomen zijn daarvoor alleen de kleureninkten cyaan, magenta en geel nodig. Om een afbeelding meer diepgang te geven, wordt aan de drie secundaire kleuren zwart toegevoegd op de pers, of een zwarte inktcardridge in een printer. De mooie hemelsblauwe kleur uit de vorige alinea wordt met CMYK opgebouwd uit 74% cyaan, 50% magenta, 24% geel en 0% zwart.

Kleurbereik

Kleurbereik Apparaten bouwen kleuren dus op verschillende manieren op. Je zou kunnen zeggen dat een monitor 'praat' over een blauwe kleur die is samengesteld uit bepaalde hoeveelheden rood, groen en blauw, terwijl een printer bij diezelfde kleur 'spreekt' van bepaalde hoeveelheden cyaan, magenta, geel en zwart. Dat 'praat' dus al niet lekker, het is een beetje alsof een Nederlander en een Rus ieder in hun eigen taal het weer van die dag bespreken. Ze zullen elkaar ongetwijfeld lang bezig houden met dit gesprek, maar beiden zullen er ongetwijfeld niet veel wijzer van worden!

Spraakverwarring

Spraakverwarring Alsof dit nog niet erg genoeg is, verschilt het aantal kleuren dat kan worden weergegeven per kleurruimte. Dit wordt het kleurbereik of gamut genoemd. Een monitor werkt bijvoorbeeld in Adobe RGB, een kleurruimte die een behoorlijk eind in de richting komt van hetgeen het menselijk oog aan kleuren kan waarnemen. Digitale camera's voor de consument werken vaak in sRGB, een kleurruimte die kleiner is. Kort door de bocht gesteld komen de kleuren van de digitale camera daardoor iets ‘doffer’ over dan van hetgeen op een monitor mogelijk zou zijn. De monitor en de digitale camera gebruiken dus dezelfde keurruimte, maar hun kleurbereik is niet hetzelfde. Ze drukken de kleuren echter beide uit in percentages rood, groen en blauw. Dezelfde RGB-waarde 25% rood, 50% groen, 75% blauw levert daardoor in sRGB en Adobe RGB twee verschillende kleuren ‘zomerlucht blauw’ op. Dit is dus alsof de eerder genoemde Nederlander eindelijk Russisch heeft geleerd, dezelfde woorden gebruikt als de Rus, alleen betekenen zijn woorden net iets anders. Dat levert dus een behoorlijke spraakverwarring op die waarschijnlijk eindigt in ruzie, want de Nederlander denkt de juiste woorden te gebruiken, maar de Rus denkt daar toch iets anders over!

Dialect

Dialect De spraakverwarring is in werkelijkheid echter nog verwarrender. Voor ieder apparaat geldt namelijk dat er een theoretisch maximum aan kleuren is dat kan worden weergegeven, maar dat dit in de praktijk om allerlei redenen niet wordt gehaald. Een monitor waarvan de rode kathode straalbuis na een flink aantal jaren trouwe dienst minder goed gaat functioneren, is bijvoorbeeld niet meer in staat bepaalde kleuren weer te geven. De monitor 'denkt' het 'zomerlucht blauw' weer te geven, maar de mens achter het beeldscherm ziet een veel blauwere kleur. En zo ziet een foto die op dezelfde printer wordt afgedrukt er op fotopapier veel kleurrijker uit dan op standaard kopieerpapier, terwijl de kleuren in beide gevallen dezelfde CMYK-waarden hebben. Om nog een keer de vergelijking met de Nederlander en de Rus te maken: zelfs als de Nederlander eindelijk precies het juiste Russische dialect heeft geleerd, kent hij helaas wat minder woorden in de pas aangeleerde taal, waardoor ze nog steeds moeite kunnen hebben om elkaar te verstaan. Gezien het feit dat in de praktijk van alledag alle drie de hiervoor geschetste spraakverwarringen vaak tegelijkertijd optreden, is het niet verwonderlijk dat printjes lang niet altijd het resultaat hebben dat mensen ervan verwachten.

Universeel

Universeel Apparaten hebben dus een echt universele kleurentaal nodig om goed te kunnen ‘praten’ met elkaar over kleur. De Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) bedacht al in 1931 een methode om kleuren vast te leggen met behulp van numerieke waarden die waren gebaseerd op de manier waarop het menselijk oog reageert op kleuren. Aldus ontstond een driedimensionaal model, dat de individuele kleuren uit de kleurruimte beschreef met waarden op de X-, Y- en Z-as. Een voorbeeld van zo'n driedimensionaal model is HSV. Een kleur wordt in dit model omschreven door de tint (hue), de verzadiging (saturation) en de helderheid (value). De inkepingen in het model worden veroorzaakt door het feit dat het menselijk oog gevoeliger is voor sommige kleuren.

Kleurmodel

Kleurmodel CIE gebruikt het Yxy-model, waar de zuivere kleuren binnen een hakvormig vlak liggen, op een manier die goed vergelijkbaar is met de cirkel uit het HSV-model. Dit geldt ook voor de helderheid van de kleuren, die op een eveneens met het HSV-model vergelijkbare manier wordt vastgelegd op de Y-as. CIE bedacht in 1976 een verfijning in de vorm van het CIE-Lab model. 'L' definieert daarin de helderheid, terwijl de 'a' de verhouding vastlegt tussen rood en groen in een kleur en 'b' de verhouding tussen de gele en blauwe tinten van een kleur. Aldus ontstaat een bol waarin alle kleuren met dezelfde helderheid in een cirkelvormig vlak liggen en de helderheid in verticale richting varieert. In zijn algemeenheid lijkt CIE-Lab op het HSV-model.

Profiel

Profiel CIE-Lab is dus een kleurentaal die alle apparaten begrijpen. De Nederlander en de Rus hebben nu beiden Engels geleerd en kunnen daardoor met elkaar converseren. Nu moeten we nog weten hoe groot het kleurbereik (gamut) van een specifiek apparaat op een bepaald moment is. Het kennen van de huidige staat waarin de machine verkeert, wordt karakteriseren genoemd. Het principe hiervan is eenvoudig: vergelijk de gemeten invoer- of uitvoerwaarden van een aantal kleuren met de waarden die het idealiter zouden moeten zijn (de referentiewaarden), doe op basis hiervan een uitspraak over de staat waarin het apparaat nu verkeert en leg dit vast in een profiel. Het is een beetje alsof we de Nederlander en de Rus beide een eindexamen Engels afnemen om te zien in welke mate ze de Engelse taal beheersen. De resultaten worden vastgelegd in een rapport (profielschets).

Vertaalslag

Vertaalslag Even terug naar de praktijk. Het is nu bekend hoeveel kleuren een monitor kan weergeven en hoeveel kleuren de inkjetprinter die de foto moet afdrukken. In zijn algemeenheid kan een monitor meer kleuren weergeven dan de printer. Dus moeten de kleuren in de afbeelding die de monitor wel kan weergeven, maar de printer niet kan afdrukken, worden 'vertaald' naar kleuren die wel uit de printer kunnen rollen. Deze vertaalslag wordt gedaan door de zogenoemde Color Matching Module (CMM). De CMM zou bijvoorbeeld kunnen constateren dat een bepaalde kleur groen die de monitor weergeeft, niet door de inkjetprinter met fotopapier kan worden afgedrukt. Compleet weglaten van die kleur groen is geen optie, want dat valt direct op. Deze kleur groen moet daarom binnen de mogelijkheden (kleurbereik of gamut) van de printer worden gebracht zonder dat dit opvalt. Het is een beetje alsof een tolk tussen de Rus en de Nederlander in gaat staan en de 'moeilijke' Russische woorden die niet in de woordenschat van de Nederlander voorkomen, te vervangen voor eenvoudige, zonder de betekenis van de zinnen wezenlijk te veranderen.

Gamut mapping

Gamut mapping In de Engelse vakliteratuur heet deze 'vertaalslag' gamut mapping. Er zijn vier methoden om dit te doen. De eerste verplaatst kleuren van de ene kleurruimte in de andere op basis van de manier waarop het menselijk oog ze waarneemt (perceptual mapping). Bijna alle kleuren worden daarbij verplaatst, maar hun onderlinge relaties blijven intact. Het algemene kleurbeeld blijft hiermee goed intact. De absoluut colorimetrische methode verplaatst kleuren die niet in het doelgamut passen naar de rand van het uitvoergamut. De relatieve variant hiervan verplaatst kleuren buiten de rand van het doelgamut binnen de grenzen met behoud van de helderheid en de tint van de kleur. De laatste methode werkt op basis van de kleurverzadiging (saturation mapping). Alle kleuren worden binnenin het doelgamut geplaatst op de plek met de helderst mogelijke kleurverzadiging. De algehele kleurverzadiging blijft hiermee onveranderd, maar de helderheid kan groter of kleiner worden.

Kalibreren monitor

Kalibreren monitor Tot zover de theorie. Wat kunnen we thuis doen om het maken van een afdruk op een printer tot een succes te maken? Zonder (dure) hulpmiddelen eerlijk gezegd lang niet genoeg om alle problemen te verhelpen. Door echter een profiel te maken van de monitor en dit te koppelen aan een algemeen profiel van het type printer, kan het eindresultaat al een stuk beter worden benaderd. Op een pc met Windows kan hiervoor het programma Adobe Gamma worden gebruikt. Mac OS X heeft dit soort voorzieningen al direct aan boord. Via de Systeemvoorkeuren | Beeldschermen | Kleur en de knop 'Kalibreer' wordt de Beeldschermkalibratie-assistent bereikt. De assistent maakt stap voor stap een profiel van de monitor en bewaart dit op een plek waar iedereen en alle software erbij kan.

Kleurevenaring

Kleurevenaring Een printer kalibreren kan wel, maar daarvoor is een speciale kleurmeter nodig, en die zijn veel mensen simpelweg te duur. Wel kan een algemeen profiel worden gebruikt van het type printer. Dit is weliswaar 'slechts' een benadering van de kleurruimte die dit type printer kan weergeven, maar het is altijd beter dan helemaal geen omschrijving van de mogelijkheden van de printer. Dan wordt het nu tijd om de twee profielen aan elkaar te koppelen, zodat een betere voorspelling kan worden gedaan van de kleuren zoals deze uit de printer zullen rollen. Dit kan in professionele grafische software als Photoshop, waar aan een afbeelding profielen van het invoerapparaat (scanner, digitale camera, monitor) worden gekoppeld aan een uitvoerapparaat (printer, proefsysteem, offsetpers, enzovoort). Ook het programma Voorvertoning van Mac OS X kan heel goed overweg met 'Kleurevenaring' (color management). De werkwijze is eigenlijk hetzelfde als in Photoshop: koppel profielen aan elkaar om de kleuren van het eindresultaat beter te kunnen voorspellen. Open een afbeelding in het programma Voorvertoning. Koppel nu via Extra's | Wijs profiel toe... het monitorprofiel aan deze afbeelding. Ga vervolgens naar Extra's | Stem af op profiel en selecteer het algemene profiel van de printer. De CMM (in dit geval ColorSync) maakt nu de vertaalslag van de ene kleurruimte naar de andere en laat zien hoe de afbeelding er op de printer uit komt te zien. Als dit een onbevredigend resultaat oplevert, kunnen de kleuren van de afbeelding worden aangepast en kunnen we er iets zekerder van zijn dat deze kleuren ook daadwerkelijk op het printje te zien zullen zijn!

Reacties op dit artikel
Sssssss, 2009-03-25
( 0 )

Goed stuk!!!!!!!
Fotofrik, 2009-10-01
( +1 )

Duidelijke uitleg! Ik mis alleen wel detaillering, b.v. waarom een hak-vorm, hoe kom je nu ineens aan Xxy. Groetjes, Marcel Gerbrands
Schilder, 2012-12-28
( +1 )

Bijzonder goede uitleg !
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl